ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE

22 maja 2023

Dnia 5 maja pani Aneta Działak z grupy „Jagódki” przeprowadziła zajęcia koleżeńskie dla pań i dzieci z grupy „Malinki” pt. „Symbole narodowe”.

Podczas zajęć dzieci obejrzały krótki film edukacyjny o polskich symbolach narodowych „Polak mały”, kodowały tworząc flagę Polski, układały cyfry w kolejności rosnącej składając obrazek w całość, czytały wyrazy i układały z nich rozsypanki wyrazowe oraz przeliczały wskazane przez nauczyciela symbole Polski.