Zajęcia koleżeńskie w grupie „Cytrynki” i „Zielone Jabłuszka”

28 października 2021

22 października pani Magdalena Kloch z grupy „Cytrynki” przeprowadziła zajęcia koleżeńskie dla pań i dzieci z grupy „Zielone Jabłuszka”. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną – ORIGAMI. Obie grupy poznały nową technikę poprzez zabawę o charakterze słownym, ruchowym, muzycznymi i plastycznym angażując przy tym wiele zmysłów.