Zajęcia otwarte dla rodziców

17 czerwca 2019

W dniach 11-13 czerwca we wszystkich grupach wiekowych zostały przeprowadzone zajęcia otwarte dla rodziców. Każda grupa zaprezentowała przed rodzicami swoje umiejętności, zdobytą szeroką wiedzę i doświadczenie.

Dzieci z grupy Krasnali aktywnie uczestniczyły w zajęciach – bawiły się kolorami tęczy, pracowały samodzielnie i w grupie, dowiedziały się różnych ciekawostek o tęczy (jak powstaję tęcza, jakie kolory wchodzą w jej skład).

Jednak najwięcej radości przyniosło dzieciom eksperymentowanie z kolorami na mleku. Zajęcia z kreatywności pozwoliły wzbogacić wiedzę dzieci i rozbudzić zainteresowania światem przyrody.

Dzieci z grupy Jeżyków opisywały wygląd zwierząt żyjących na łące, rozmawiały o kwiatach na niej rosnących. Przedszkolaki wyszukiwały zwierzęta na obrazkach, dobierały się w pary, po czym ustawiały się w szeregu w odpowiedni rytm.

Dzieci z grupy Żabek poznawały zwierzęta z różnych stron świata, a szczególnie Wielkiej Piątki afrykańskiej Big five. Dowiedziały się czemu są takie groźne. Układały zdania z rozsypanki wyrazowej o zwierzętach, jak również rozwiązywały zadania matematyczne tworząc i zapisując działania.

Usprawniały funkcje słuchowe poprzez analizę i syntezę sylabową i głoskową nazw zwierząt. Dzieci w sytuacjach zabawowych poznały nominały wybranych monet.

W czasie tych zajęć rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w działanie.