III ŚWIĘTOKRZYSKA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

18 października 2023

III Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka jest przedsięwzięciem realizowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i ma zasięg  wojewódzki. Celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej, a także umiejętności współpracy w zespole oraz przestrzeganie zdrowej rywalizacji sportowej.

We wtorek 10 października w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odbył się etap gminny III Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka, w którym  wzięły udział: Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Oddział Przedszkolny w Grzybowej Górze oraz Oddział Przedszkolny w Kierzu Niedźwiedzim. W Olimpiadzie mogły wziąć udział wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Rywalizacja sportowa odbywała się w dwóch  drużynach: dziewcząt i chłopców.

Organizatorem Olimpiady było Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym przy współpracy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Olimpiada odbyła się w obecności: Wójta Gminy Skarżysko Kościelne p. Jacka Bryzika, Skarbnik Gminy Skarżysko Kościelne p. Magdaleny Węgłowskiej, Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach p. Marzeny Zajączkowskiej, kierownik Biblioteki Gminnej p. Martyny Kędzior oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym p. Barbary Kocia.  

Nad zmaganiami każdej drużyny czuwali sędziowie drużynowi: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury p. Cezary Nowak, nauczyciel wychowania przedszkolnego p. Magdalena Kozłowska oraz nauczyciel wspomagający p. Beata Skrzypczyk. Nad  całością zmagań czuwał Sędzia Główny – Bogusław Kabała – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.

Opiekunami drużyn, którzy przygotowywali przedszkolaków do zawodów sportowych byli: p. Monika Sławińska – Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym,  p. Kornelia Piskorz – Oddział Przedszkolny w Kierzu Niedźwiedzim oraz p. Joanna Bernacka – Oddział Przedszkolny w Grzybowej Górze.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia była pani Magdalena Kolasa – nauczyciel wychowania przedszkolnego, która poprowadziła Olimpiadę, jak również była odpowiedzialna za organizację całego przedsięwzięcia.

Mali olimpijczycy konkurowali w czterech dyscyplinach: bieg z pałeczką sztafetową, tor przeszkód, rzut woreczkiem do koła hula hop, skok obunóż w dal. Emocje były ogromne. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszystkich konkurencjach, które były oczywiście punktowane, a o końcowej kolejności zespołów decydowała suma punktów. Wszystkie zespoły zaprezentowały się wspaniale, a to dzięki ich opiekunom, którzy przygotowywaliich do tej imprezy. Przed ogłoszeniem wyników wszyscy uczestnicy zregenerowali siły słodkim poczęstunkiem  przygotowanym  przez organizatora.

Po krótkiej przerwie przyszedł czas na ogłoszenie wyników i nagrody.

W drużynie dziewczyn klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

I miejsce – Oddział Przedszkolny w Kierzu Niedźwiedzim

II miejsce – Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

III miejsce – Oddział Przedszkolny w Grzybowej Górze

W drużynie chłopców klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

I miejsce – Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

II miejsce – Oddział Przedszkolny w Kierzu Niedźwiedzim

III miejsce – Oddział Przedszkolny w Grzybowej Górze

Drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy, a każdy przedszkolak medal, co było bez wątpienia wyjątkowym przeżyciem.

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy Skarżysko Kościelne.

Biorąc pod uwagę najwyższą łączną sumę punktów drużyny chłopców i drużyny dziewczyn do etapu powiatowego zakwalifikowało się Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym.

Gorące podziękowania dla dyrektor Szkoły Podstawowej, pani Doroty Gibas za okazaną pomoc oraz udostępnienie sali podczas zawodów. Dziękujemy także panu Bogusławowi Kabale, który był Sędzią Głównym oraz czuwał nad zmaganiami naszych małych sportowców.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które  zaangażowane były w  przeprowadzenie Olimpiady, przygotowanie swoich drużyn oraz uczestnikom za fantastyczną atmosferę w duchu sportowej rywalizacji. Sportowe konkurencje dały wiele radości dzieciom, które z wielkim zaangażowaniem brały udział w rywalizacjach, pamiętając o tym, że najważniejsza jest dobra zabawa.

Wszystkim uczestnikom  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.